Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2021 № 5 МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНІ НАНОСИСТЕМИ НА ОСНОВІ КУРКУМІНУ М. І. Канюк
Друк PDF


SSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Biotechnologia Acta, Т. 14, № 5 , 2021
С. 21-37, бібліогр. 101, англ.
УДК: 577.1
https://doi.org/10.15407/biotech14.05.021s

МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНІ НАНОСИСТЕМИ НА ОСНОВІ КУРКУМІНУ

М. І. Канюк

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Використання мультифункціональних наносистем в медицині та наукових дослідженнях є актуальним.

Мета. Узагальнити дані літератури стосовно перспектив створення та використання наноконтейнерів на основі куркуміну (Cur). Флуоресценція Cur у складі наночастинок (НЧ) дає можливість дослідити розподіл флуоресцентних та нефлуоресцентних компонентів, значно пришвидшивши вивчення та впровадження препаратів у практику. Особлива увага спрямована на використання гідрофобних речовин у НЧ, які можуть проникати в середину живої клітини.

Розуміння взаємодії НЧ з живими клітинами надзвичайно важливе у тих випадках, коли ці частинки використовуються для транспортування та доставленні до клітин нерозчинних у воді лікарських засобів. Cur є одним із препаратів із різноманітними і дуже перспективними фармацевтичними ефектами, але він малорозчинний у водному середовищі, а використання наноносіїв є ефективним способом для необхідного значного збільшення його біодоступності. Cur має власну флуоресценцію, що дає можливість використати його як мультифункціональні флуоресцентні наносистеми, наприклад, із міцелами Pluronic®.

Використання методу флуоресценції дає можливість простежити етапи взаємодії навантажених Cur НЧ із культивованими клітинами та їхню локалізацію в клітинних органелах.

За допомогою такого підходу в часі спостерігається нанорозмірна динаміка розподілу та стійкості лікарських засобів.

Висновки. Головним висновком є те, що для нестійких у водному середовищі препаратів, до яких відноситься Cur, необхідно застосувати найбільш гідрофобні наноструктури без слідів води, до яких відносяться ядра міцел Pluronic®. Такий метод дає можливість використати інші малорозчинні у воді лікарські препарати.
Перспективним напрямом наномедицини є створення комплексних біо-сумісних наноматеріалів на основі декількох діючих препаратів, які зменшують токсичність ліків відносно нормальних клітин.

Ключові слова: Мультифункціональні наносистеми, наноконтейнери для медичних препаратів, куркумін.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2021 № 5 МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНІ НАНОСИСТЕМИ НА ОСНОВІ КУРКУМІНУ М. І. Канюк

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua