Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2021 № 1 СУЧАСНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕЇНУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ О. К. Гулевський, Ю. С. Ахатова
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 14, № 1 , 2021
С. 25-37, бібліогр. 78, англ.
УДК: 577.112:577.322:576.342:615.36
https://doi.org/10.15407/biotech14.01.025

УЧАСНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕЇНУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

О. К. Гулевський, Ю. С. Ахатова

Інститут проблем кріобіолоогії та кріомедицини НАН України, Харків

Подано дані зарубіжної та вітчизняної літератури останніх 40 років стосовно особливостей молекулярної структури, функцій, отримання і застосування одного з найбільш досліджуваних та необхідних протеїнів – альфа-фетопротеїну людини (АФП). Виконано короткий огляд фундаментальних досліджень із застосуванням сучасних методів, включаючи різні види електрофорезу, хроматографії, електронної мікроскопії та імуноаналізу, що дало змогу охарактеризувати основні фізико-хімічні властивості та локалізацію вільних і зв’язаних форм АФП, а також структуру, різновиди і топографію його рецепторів. Наведено дані про механізми синтезу АФП, його конформаційні особливості, сайти зв’язування та внутрішньоклітинний метаболізм. Викладено уявлення про фізіологічні функції й механізми транспортування АФП в організмі. Подано дані щодо отримання АФП з натуральної сировини, а також рекомбінантним і синтетичним шляхом. Узагальнено також інформацію про наявні на сьогодні можливості клінічного застосування АФП і перспективи використання у протипухлинній терапії для таргетного доставлення хіміопрепаратів з урахуванням останніх досягнень в цій галузі.

Ключові слова: альфа-фетопротеїн, джерела отримання альфа-фетопротеїну, застосування альфа-фетопротеїну, таргетне доставлення хіміопрепаратів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2021 № 1 СУЧАСНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕЇНУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ О. К. Гулевський, Ю. С. Ахатова

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua