Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2021 № 1 КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ РОЗПОДІЛЕННЯ МІДЬРЕЗИСТЕНТНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ У ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ O. А. Гаврилюк 1, В. М. Говоруха А. В. Сачко Г. В. Гладка, О. Б. Таширев
Друк PDF

SSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 14, № 1 , 2021
С 69-80., бібліогр. 24, англ.
УДК: 579.266
https://doi.org/10.15407/biotech14.01.69

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ РОЗПОДІЛЕННЯ МІДЬРЕЗИСТЕНТНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ У ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ

O. А. Гаврилюк 1, В. М. Говоруха 1, А. В. Сачко 2, Г. В. Гладка 1, О. Б. Таширев 1

1 Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ
2 Чернівецький yаціональний університет ім. Юрія Федьковича, Україна

Мідь є дуже токсичним металом, що розповсюджений як у природних, так і в техногенних екосистемах. Метою роботи було визначити  рівень стійкості мікроорганізмів природних екосистем до катіонної форми та органометалічного комплексу Cu2+.  Було досліджено мікроорганізми 9 природних екосистем п’яти географічних зон  Антарктики, Арктики, Мертвого моря (Ізраїль), середніх широт України та екваторіальної зони Південної Америки (Еквадор). Стійкість мікроорганізмів визначали культивуванням у середовищі з концентраційним градієнтом Сu2+. Кількість Cu2+-резистентних мікроорганізмів у природних екосистемах визначали підрахунком колоній на живильному агарі у присутності цитрату та катіонної форми Сu2+. Концентрацію Cu(II) у зразках ґрунту та глини визначали методом атомно-абсорбційної спектрометрії. Підтверджено гіпотезу про те, що стійкі до Cu2+мікроорганізми існують у будь-якій природній екосистемі. Стійкість до Cu2+ у формі катіону була у 8–31 та 14–140 разів нижчою, ніж до цитрату Cu2+ у живильному та мінеральному агаризованих середовищах відповідно. Кількість Cu2+-резистентних мікроорганізмів у природних екосистемах досягала сотень і тисяч у присутності 175…15 500 мг/л Cu2+. Таким чином, ґрунти, глини та піски природних екосистем є «генетичним ресурсом» мідьрезистентних мікроорганізмів, перспективних для розроблення новітніх біотехнологій очищення мідьвмісних стічних вод та біоремедіації ґрунтів.

Ключові слова: забруднення міддю, мідьрезистентні мікроорганізми, природні екосистеми, природоохоронні біотехнології.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2021 № 1 КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ РОЗПОДІЛЕННЯ МІДЬРЕЗИСТЕНТНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ У ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ O. А. Гаврилюк 1, В. М. Говоруха А. В. Сачко Г. В. Гладка, О. Б. Таширев

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua