Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2020 № 6 ГАЗОМЕДІАТОР H2S У ТРОМБОЗІ ТА ГЕМОСТАЗІ Дружина Надія
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 13, № 6, 2020
С. 24-29, бібліогр. 46, англ.
УДК: 612.17
https://doi.org/10.15407/biotech13.06.024

ГАЗОМЕДІАТОР H2S У ТРОМБОЗІ ТА ГЕМОСТАЗІ

Дружина Надія

Відділ педіатрії, Медичне відділення Техаського університету, Галвестон, США

Метою огляду було стисло підсумувати наявні дані стосовно біологічної ролі газомедіатору сульфіду гідрогену у гемостазі та за розвитку серцево-судинних захворювань. Після відкриття здатності клітин ссавців ензиматично продукувати H2S погляди на значення цієї молекули кардинально змінювалися: від віднесення його до небезпечних токсинів до визнання біологічно важливим регулятором. Як газомедіатор сульфід гідрогену відіграє роль сигнальної молекули, що залучається до низки процесів за норми та патології, включно з патогенезом серцево-судинних порушень, головним чином, модулюючи переважно різні аспекти функціонування судин та тромботичні явища. Нещодавно було отримано беззаперечні докази пригнічення сульфідом гідрогену активності тромбоцитів, що спостерігається на різних стадіях їх активації (тромбоцитарна адгезія, секреція та агрегація), а також власно формування тромбу. Більш того, H2S модифікує структуру і функцію фібриногену та протеїнів системи фібринолізу. Сульфід гідрогену регулює проліферацію та апоптоз клітин гладеньких м’язів, модулюючи у такий спосіб ангіогенез і функціонування судин. Не викликає сумнівів, що H2S також залучається до реалізації низки інших фізіологічних функцій. Наприклад, він виявляє протизапальні ефекти через інгібування утворення активних форм оксигену та підсилення експресії антиоксидантних ензимів. У деяких дослідженнях висвітлено роль сульфіду гідрогену як терапевтичного агента за різних захворювань, зокрема патологій серцево-судинної системи. Подальшого з’ясування потребує значення цього газомедіатору як регулятора клітинної фізіології за розвитку серцево-судинних хвороб, зокрема, інфаркту міокарда та інсульту.

Ключові слова:. сульфід гідрогену, газомедіатор, гемостаз, тромбоз, фібриноліз, тромбоцити, серцево-судинні хвороби.

© Palladin Institute of Biochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, 2020 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2020 № 6 ГАЗОМЕДІАТОР H2S У ТРОМБОЗІ ТА ГЕМОСТАЗІ Дружина Надія

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua