Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2020 № 5 КОЛАГЕН: СТРУКТУРА, ОБМІН, ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ А. К. Гулевський, І. І. Щенявський
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 13, № 5, 2020
С. 42-61, бібліогр. 122, англ.
УДК: 547.982.
https://doi.org/10.15407/biotech13.05.042

КОЛАГЕН: СТРУКТУРА, ОБМІН, ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

А. К. Гулевський, І. І. Щенявський

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків

В огляді викладено сучасні дані науковоїлітератури щодо структури, властивостей та функцій колагену — одного з найпоширеніших протеїнів в організмі людини і тварин.

Стисло описано будову колагену від первинної структури до субмолекулярних формувань, основні етапи його синтезу і біодеградації. Наведено інформацію про різноманітність та особливості типів колагену і його обміну в різних тканинах: шкірі, сухожиллях, кістках тощо. Розглянуто питання патологій, спричинених порушеннями синтезу і деградації колагену, а також вікових змін властивостей колагену і причин, що їх зумовлюють.

Подано порівняльний аналіз переваг і недоліків отримання колагену та його похідних з різних джерел: тваринного, морського, а також рекомбінантного. Показано найбільш продуктивні способи отримання колагену з різних тканин. Викладено уявлення про вплив умов гідролізу колагену на фізико-хімічні властивості та біологічну активність одержуваних продуктів.

Описано можливості застосування колагену і його продуктів у різних галузях виробничої діяльності: фармацевтичній, косметичній промисловості та в медицині. Окреслено подальші перспективи робіт у цьому напрямі в науковому і прикладному плані.

Ключові слова: типи колагену, обмін колагену, джерела отримання колагену, гідроліз колагену, застосування колагену.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020
 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2020 № 5 КОЛАГЕН: СТРУКТУРА, ОБМІН, ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ А. К. Гулевський, І. І. Щенявський

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua