Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2020 № 4 ПЕРСПЕКТИВНІ СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. С. Колтишева, К. О. Щурська, Є. В. Кузьмінський
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 13, № 4, 2020
С.  5-13, бібліогр. 39, англ.
УДК:  579.088
https://doi.org/10.15407/biotech13.04.005

ПЕРСПЕКТИВНІ СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Д. С. Колтишева, К. О. Щурська, Є. В. Кузьмінський

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Біопаливний елемент (БПЕ) – біоелектрохімічний пристрій, який унаслідок високоефективного «холодного» горіння палива безпосередньо може продукувати електроенергію або біоводень. На сьогодні не існує єдиної визначеної класифікації та термінології, оскільки БПЕ – складні пристрої, що перебувають на стадії дослідження.

Вітчизняними вченими було запропоновано класифікацію БПЕ за природою біологічної складової в анодній камері, видом ензимів, наявністю медіаторів тощо. Така класифікація є актуальною і сьогодні, однак через розширення галузей дослідження та перспективних сфер впровадження БПЕ, створення гібридних та інтегрованих систем, виникає потреба збільшити обсяг огляду існуючих БПЕ. Метою роботи було дослідити сучасний стан розроблення різних видів БПЕ та перспективи їх упровадження.

Результати аналізу сучасних публікацій у галузі досліджень БПЕ дали змогу виявити великий спектр варіацій та можливих перспективних сфер її застосування.

Подальше дослідження та впровадження таких пристроїв як екологічно чистого палива для автономної роботи роботів, у біосенсорах, для очищення стічних вод тощо має базуватися на дослідженні біотехнологічних параметрів формування біоплівки та функціонування БПЕ.

Ключові слова: біопаливний елемент, біоплівка, біосенсор, мікробний паливний елемент, біокатоди.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2020 № 4 ПЕРСПЕКТИВНІ СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. С. Колтишева, К. О. Щурська, Є. В. Кузьмінський

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua