Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2020 № 4 НЕКОЕНЗИМНІ ВЛАСТИВОСТІ ТІАМІНУ: ОЦІНЮВАННЯ АФІННОГО ЗВ'ЯЗУВАННЯ З ІЗОФОРМАМИ МАЛАТДЕГІДРОГЕНАЗИ О. Меженська, А. Ребрієв, О. Кобзар, Н. Златоуст, А. Вовк, Ю. Пархоменко
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 13, № 4, 2020
С. 26-38 , бібліогр. 26, англ.
УДК:  577.151.6:577.161.11
https://doi.org/10.15407/biotech13.04.026

НЕКОЕНЗИМНІ ВЛАСТИВОСТІ ТІАМІНУ: ОЦІНЮВАННЯ АФІННОГО ЗВ'ЯЗУВАННЯ З ІЗОФОРМАМИ МАЛАТДЕГІДРОГЕНАЗИ

О. Меженська 1, А. Ребрієв 1, О. Кобзар 2, Н. Златоуст 1, А. Вовк 2, Ю. Пархоменко 1

1 Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ
2 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України, Київ

Метою роботи було оцінювання афінності зв'язування тіаміну з ізоформами малатдегідрогенази. Дослідження включало використання методів афінної хроматографії, SDS PAGE електрофорезу і MALDI-TOF мас-спектроскопії, а також молекулярного моделювання in silico. Афінний сорбент (т-АС) містив C2-кон'югований тіаміновий фрагмент як якір, що був зв'язаний з активованою сефарозою 4B через спейсер, який складається з гідразиду N-4-азобензоїлкапронової кислоти. Для експериментального дослідження було обрано комерційний препарат MДГ із серця свині. Аналіз вмісту протеїну у фракціях з використанням методу Бредфорд показав, що після елюювання розчином тіаміну було отримано три основних окремих піки протеїнів з малатдегідрогеназною активністю. Результати одновимірного електрофорезу вихідного препарату MДГ і об'єднаної фракції протеїнів, які було знято з афінного сорбенту розчином тіаміну, свідчать, що майже всі фракції протеїну, виявлені в комерційному препараті МДГ, також присутні в елюатах з т- АС. Встановлено, що чотири ізоформи МДГ зв'язалися з афінним сорбентом, зокрема цитоплазматична малатдегідрогеназа (MDH1), мітохондрійна малатдегідрогеназа (MDH2) та її ізформа і малатдегідрогеназа 1B (MDH1B). Згідно з результатами молекулярного докінгу найкращим як для мономерної, так і гомодимерної MDH1 і MDH2 може бути положення ліганду в сайті зв'язування NAD (NADH). У разі гомодимера додатковий сайт зв'язування може бути розташований між двома субодиницями ензиму. Наші результати підтверджують раніше отримані дані й розширюють уявлення щодо здатності ізоформ MДГ взаємодіяти з молекулою тіаміну in vivo. Ці дані також можуть бути корисні для ідентифікації тіамінзв’язувального протеїну (ThBP), виділеного раніше з мозку щура, беручи до уваги можливу часткову гомологію цього протеїну з протеїнами, які виявляють малатдегідрогеназну активнівсть .

Ключові слова: тіамін, афінна хроматографія, малатдегідрогеназа, афінність протеїнів до тіаміну, молекулярний докінг, тіамінзв’язувальний  протеїн.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020
 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2020 № 4 НЕКОЕНЗИМНІ ВЛАСТИВОСТІ ТІАМІНУ: ОЦІНЮВАННЯ АФІННОГО ЗВ'ЯЗУВАННЯ З ІЗОФОРМАМИ МАЛАТДЕГІДРОГЕНАЗИ О. Меженська, А. Ребрієв, О. Кобзар, Н. Златоуст, А. Вовк, Ю. Пархоменко

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua