Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2020 № 4 ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ВОДНОГО ЕКСТРАКТУ НАСІННЯ ПОРТУЛАКУ ГОРОДНЬОГО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ПЕРИТОНЕАЛЬНИХ МАКРОФАГІВ МИШЕЙ M. Гахраманова, А. Остапчук, O. Моложава, В. Святецька, M. Рудик, Є. Гурмач, Р. Довгий, Л. Сківка
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 13, № 4, 2020
С. 39-48 , бібліогр. 33, англ.
УДК:  571.27: 581.6
https://doi.org/10.15407/biotech13.04.039

ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ВОДНОГО ЕКСТРАКТУ НАСІННЯ ПОРТУЛАКУ ГОРОДНЬОГО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ПЕРИТОНЕАЛЬНИХ МАКРОФАГІВ МИШЕЙ

M. Гахраманова 1, 2, А. Остапчук 3, O. Моложава 2, В. Святецька 2, M. Рудик 2, Є. Гурмач 4, Р. Довгий 2, Л. Сківка 2

1 Медичний центр Nargiz, Баку, Азербайджан
2 ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна
3 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
4 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

Метою роботи було дослідити жирнокислотний склад водного екстракту насіння портулаку городнього та його вплив на метаболічний профіль перитонеальних макрофагів мишей. Жирнокислотний склад оцінювали методом газової хроматографії/мас-спектрометрії. Макрофаги отримували з перитонеальної порожнини мишей без попередньої сенситизації. Продукцію реактивних форм кисню вимірювали  з використанням проточної цитометрії та тесту із нітросинім тетразолієм. Фагоцитарну активність оцінювали методом проточної цитометрії. Продукцію оксиду азоту аналізували в супернатантах клітин за допомогою реакції Гріса. Активність аргінази встановлювали в клітинних лізатах стандартним колориметричним методом. У макрофагів, що їх культивували в середовищі з додаванням водного екстракту насіння портулаку городнього та ліпополісахариду, продукція реактивних форм кисню й азоту була достовірно нижчою порівняно з макрофагами, які культивували у присутності лише ліпополісахариду. Також досліджуваний екстракт спричинював статистично значуще зростання активності аргінази несенситизованих перитонеальних макрофагів мишей. Це узгоджується з жирнокислотним складом екстракту, оскільки він містить більшу частку ненасичених жирних кислот, що мають протизапальні властивості, порівняно з відомими насиченими жирними кислотами з протизапальною активністю.

Ключові слова: водний екстракт насіння портулаку городнього, перитонеальні макрофаги, реактивні форми кисню, фагоцитоз, метаболізм аргініну.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2020 № 4 ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ВОДНОГО ЕКСТРАКТУ НАСІННЯ ПОРТУЛАКУ ГОРОДНЬОГО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ПЕРИТОНЕАЛЬНИХ МАКРОФАГІВ МИШЕЙ M. Гахраманова, А. Остапчук, O. Моложава, В. Святецька, M. Рудик, Є. Гурмач, Р. Довгий, Л. Сківка

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua