Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2020 № 2 СПОСІБ ШВИДКОГО СПЕКТРОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВІДНОВЛЕНОГО НІКОТИН АМІДАДЕНІНДИНУКЛЕО ТИДУ (НАДН) І. П. Крисюк, І. Р. Горак, С. Г. Шандренко
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Печатный вариант)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

Ж-л Biotechnologia Acta Т. 13, № 2, 2020
С. 32-37, бібліогр. 22 , англ.
УДК: 577.113.3:681.785.58
https://doi.org/10.15407/biotech13.02.032

СПОСІБ ШВИДКОГО СПЕКТРОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ
ВМІСТУ ВІДНОВЛЕНОГО НІКОТИН АМІДАДЕНІНДИНУКЛЕО ТИДУ (НАДН)

І. П. Крисюк, І. Р. Горак, С. Г. Шандренко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Нікотинаміддинуклеотид (НАДН/НАД+) функціонує як коензим для багатьох ензимів, що беруть участь у клітинному метаболізмі, контролі окисно-відновної рівноваги, сигналюванні, біотрансформації та інших процесах. Тому визначення рівня продукування НАДН/НАД+ зазвичай використовують для вимірювання активності НАДН/НАД+-залежних ензимів. Проте НАДН може спонтанно окиснюватись до НАД+, тому метою цієї роботи було розроблення нового методу визначення реального вмісту НАДН у препараті.

Для обчислення відсоткового вмісту НАДН у препараті визначали інтенсивність поглинання зразків за довжин хвиль 234 нм, 260 нм, 290 нм, 340 нм, 400 нм.

Було отримано оригінальну формулу для обчислення відсоткової концентрації НАДН у зразках і наведено приклад її застосування.

Запропонований метод може бути використаний для швидкого рутинного визначення вмісту НАДН у будь-якій лабораторії, обладнаній спектрометром.

Ключові слова: визначення концентрації НАДН, ультрафіолетова (УФ) спектрометрія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2020 № 2 СПОСІБ ШВИДКОГО СПЕКТРОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВІДНОВЛЕНОГО НІКОТИН АМІДАДЕНІНДИНУКЛЕО ТИДУ (НАДН) І. П. Крисюк, І. Р. Горак, С. Г. Шандренко

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua