Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2020 № 2 ДЕТЕКЦІЯ СУЛЬФАТВ ІДНОВЛЮВ АЛЬНИХ БАКТЕРІЙ У РІЗНИХ ЕКОТОПАХ МЕТОДОМ ПЛР У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ Д. Р. Абдуліна, Г. О. Іутинська, А. І. Аніскіна, М. М. Нікітін
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкований варіант)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л Biotechnologia Acta Т. 13, № 2, 2020
С. 38-47, бібліогр. 22, англ.
УДК: 579.63:577.29
https://doi.org/10.15407/biotech13.02.038

ДЕТЕКЦІЯ СУЛЬФАТВ ІДНОВЛЮВ АЛЬНИХ БАКТЕРІЙ У РІЗНИХ ЕКОТОПАХ МЕТОДОМ ПЛР У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Д. Р. Абдуліна1, Г. О. Іутинська1, А. І. Аніскіна2, М. М. Нікітін2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
2ТОВ ГенБіт, Москва, Російська Федерація

Проведено дослідження ефективності виявлення сульфатвідновлювальних бактерій у різних екотопах мікробіологічним (культуральним методом граничних розведень) та молекулярно-біологічним (ПЛР у режимі реального часу) методом за допомогою розроблених тест-систем на ліофілізованих кремнієвих мікрочипах. Було використано тест-системи DSRM та SRB2 для виявлення функціонального гену dsrA, що кодує один із ключових ензимів процесу диссиміляційної сульфатредукції — дисиміляційну сульфітредуктазу. Встановлено, що гранично визначені титри сульфатвідновлювальних бактерій у водних зразках становили 104 клітин/мл води, у грунтових —  від 102 до 105 кл/г абсолютно сухого ґрунту. В природних та техногенних зразках кількість сульфатвідновлювальних бактерій, що було визначено мікробіологічним методом, корелювало з розрахованими значеннями титрів, визначеними за допомогою молекулярно-біологічного методу, коефіцієнти Пірсона становили r = 0,41–0,69 (k = 11, P ≤ 0,01–0,05). Таким чином, ПЛР у реальному часі з розробленими тест-системами на кремієвих мікрочипах є надійним та якісним експрес-методом для детекції сульфатвідновлювальних бактерій у різних природних та техногенних екотопах.

Kлючові слова: dsrA ген, тест-системи, сульфатвідновлювальні бактерії, біокорозія, ПЛР у режимі реального часу.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2020 № 2 ДЕТЕКЦІЯ СУЛЬФАТВ ІДНОВЛЮВ АЛЬНИХ БАКТЕРІЙ У РІЗНИХ ЕКОТОПАХ МЕТОДОМ ПЛР У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ Д. Р. Абдуліна, Г. О. Іутинська, А. І. Аніскіна, М. М. Нікітін

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua